حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی

تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی.
تحول در تعهدات دولت ها ناشی از میثاق بین‌المللی.
تاثیر و تاثر متقابل حقوق بشر و حقوق بین المللی اقتصادی.
اصول حقوق بشر اسلامی و تحریم های اقتصادی.
رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی.
بررسی اثر حقوق مالکیت خصوصی و عمومی زمین.
بررسی تاثیر اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری.
جایگاه و عملکرد گزارشگران موضوعی حقوق بشر.
حقوق کشورهای ثالث راجع به ماهی گیری.
مسؤولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور.
تفسیر قراردادها با رویکرد اقتصادی.
اثر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی.
تاثیر رعایت مقررات حقوق بین‌الملل در توسعه‌ی اقتصادی کشورها.
حقوق اقتصادی بانوان.


Rate this post

نویسنده مطلب admin


New Page 1

دوستان گرامی، به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و دورکاری کارشناسان نگاریک، پیگیری درخواست های شما از طریق تلگرام انجام خواهد شد.

دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان فنی و مهندسی

Call Now Button