حقوق خانواده

حقوق خانواده

حقوق متقابل خانواده و جامعه.
حقوق کودک در خانواده.
تاثیرات جهانی شدن بر حقوق خانواده.
نقش عرف در حقوق خانواده.
مطالعه خانواده و حقوق آن.
بررسی تحولات حقوق جزای خانواده.
تحلیل جرم ضمانت های کیفری مربوط به جرایم علیه خانواده.
حقوق خانواده در قرآن.
تحولات حقوق مالی زوجه در قانون حمایت خانواده.
ریاست بر خانواده در حقوق ایران.
راهکارهای تحکیم نهاد خانواده.
جایگاه قاعده لاضرر در حقوق خانواده.
آگاهی زنان نسبت به حقوق خود در خانواده.
بررسی مسئله‌ی تنظیم خانواده و پیامدهای آن.
بررسی حقوق مالی و غیر مالی زوجین.


Rate this post

نویسنده مطلب admin


New Page 1

دوستان گرامی، به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و دورکاری کارشناسان نگاریک، پیگیری درخواست های شما از طریق تلگرام انجام خواهد شد.

دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان فنی و مهندسی

Call Now Button