حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست

رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به حفاظت از محیط زیست.
بررسی رویکردهای اسلامی نسبت به مساله حقوق محیط زیست.
مطالعه راهکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست.
رویکرد حقوق بشری به محیط زیست.
اصل استفاده معقول و پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست.
حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست.
تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری محیط زیست.
وضعیت آبزیان از منظر حقوق بین الملل محیط زیست.
بررسی ضمانت های حقوقی مقابله با آلودگی هوا.


Rate this post

نویسنده مطلب admin


New Page 1

دوستان گرامی، به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و دورکاری کارشناسان نگاریک، پیگیری درخواست های شما از طریق تلگرام انجام خواهد شد.

دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان فنی و مهندسی

Call Now Button