موضوعات پیشنهادی گرایش عمومی،بالینی و سلامت

موضوعات پایان نامه رشته روانشناسی

• بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
• بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده
• بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان
• بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک
• بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل
• تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی
• تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران
• بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
• رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی
• رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول
• رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه
• نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم
• تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان
• مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف
• مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز
• طراحی مدلی جهت ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ايمني و سلامت شغلي
• طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده
• شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
• بررسي رابطه سلامت رواني و هوش هيجاني در دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار
• رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی فرزندان
• بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
• مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
• میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
• فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری ها (مطالعه موردی بیماری خاص)
• عوامل روانی گسترش جراحی های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به جامعه
• عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
• نقش رسانه ها و فناوری های جدید در ارتقای سلامت
• نابرابری ها در سلامت و بیماری ها
• نقش روان شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
• رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران


Rate this post

نویسنده مطلب admin


New Page 1

دوستان گرامی، به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و دورکاری کارشناسان نگاریک، پیگیری درخواست های شما از طریق تلگرام انجام خواهد شد.

دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان فنی و مهندسی

Call Now Button