کنفرانسی

این نوع از مقالات جهت انتقال موضوعات جدید علمی به خواننده خود بوده و هدف آنها صرفا آشناسازی خواننده با موضوعات جدید علمی است و میتواند مقاله ای تالیف و یا ترجمه شده باشد.
خوانندگان این مقالات محصلان دانشگاه ها،صنعتگران،مبتکرین،،دانش آموزان مقاطع بالای دبیرستان و … هستند و این مقالات به بررسی یک موضوع مشخص که معمولا شامل خلاصه ای از مقالات علمی یا منایع می باشد در یک محدوده زمانی می پردازد و در اصل تفسیری جدید و سیر جدید اندیشه و پیشرفت فکری را در مقالات و کارهای قبلی ارائه داده و منجر به ترکیب و تلفیق و ادغام منابع و مطالب علمی قبلی با مقاله علمی جدید شده و در میان این دسته از مقالات،مقالات تحلیلی ارزش و اعتبار بالاتری دارند.

 


Rate this post

نویسنده مطلب admin