لیزرل (Lisrel)

در حوزه مطالعاتی علوم انسانی و اجتماعی تجزیه و تحلیل های داده های پژوهشی معمولا بصورت یکسان و معین و با قالب های مشخص صورت
می گیرد که در این راستا روش های تحلیل آماری متعددی هم ارائه شده است.

در این میان مدل معادلات ساختاری روشی بود که محققین از آن در زمینه بررسی میان چندین متغیر و ارتباط آنها در یک مدل بهره مند شدند.

ارائه نظریه ها و رشد و گسترش این روش باعث شد تا در زمینه تجزیه و تحلیل های شاخه های بازاریابی،مدیریت استراتژیک،سیستم های اطلاعاتی،مدیریت منابع انسانی کاربرد وسیعی داشته باشد.

قابلیت آزمودن تئوری ها در قالب معادلات میان متغیرها از جمله عواملی می باشد که محققان را به استفاده بیشتر از SEM (Structural equation modeling: SEM) ترقیب نموده است.

همچنین آنها میتوانند تمامی اطلاعات خود را تحت پوشش بیان خطای اندازه گیری این روش ارائه می دهد و آنها میتوانند تمامی خطای اندازه گیری را محاسبه نمایند.

 

از طرفی این نرم افزار دارای ۲ بخش است :

۱٫ بخش اندازه گیری

۲٫ بخش ساختاری

 

در قسمت اول تبیین و توضیح چگونگی پنهان سازی متغیرهای پنهان توسط متغیر های آشکار وجود دارد.

در قسمت دوم به بیان و رابطه میان متغیرهای پنهان و نحوه پیوند آنها با یکدیگر پرداخته می شود.

 

 

از مزایای استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) تخمین روابط چندگانه

ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده)

ج) محاسبه خطای اندازه‌گیری

د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی

ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی

لیزرل یک نرم افزار آماری می باشد که مخفف Linear structural relations است و مدل های معادلات ساختاری را برای متغیرهای آشکار و نهان در زمینه جامعه سنجی امکان پذیر می نماید.

همچنین از این نرم افزار برای تحلیل های عاملی هم میتوان بهره مند شد و علاوه بر اینکه در زمینه مدل های عاملی و ساختاری میتواند به شما کمک کند در زمینه های مدل های خطی تعمیم یافته و مدل های سلسله مراتبی و مدل های غیر خطی نیز دارای کاربرد می باشد.

در واقع این نرم افزار را میتوان مکمل نرم افزار SPSSدانست که امور گرافیکی را نیز بهتر و حرفه ای تر از SPSS میتواند حمایت نماید.

 

Lisrel خود شامل ۲ قسمت می باشد :

۱٫ SIMPLIS :

در واقع تلاشی است که انجام شد تا Lisrel بتواند برنامه نویسی را به زبان های ساده تر هم ممکن سازد و پژوهشگرانی که با نمادهای یونانی و ماتریسی آشنایی ندارند بتوانند از آن بهره مند گردند.

 

۲٫ PRELIS :

شامل مواردی است که قبل از مدل سازی و آزمون مدل ها باید به آن پرداخته شود و شامل مواردی چون توزیع نرمال داده ها،شناسایی داده ها خصوصا داده های گمشده یا دور افتاده و …

 

همچنین قابلیت ذخیره خروجی ها به گونه های گوناگونی همچون ماتریس های مختلف را دارا می باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل های کواریانس و تجزیه و تحلیل های ساختاری از مهم ترین مواردی است که توسط این نرم افزار بر مبنای روابط علت و معلولی و با بررسی هماهنگی متغیرها انجام خواهد گرفت.

نتیجه خروجی این نرم افزار بررسی قابل قبول بودن مدل های نظری در جامعه شناسی خاص با بهره گیری از متغیرهای همبستگی،آزمایشی،و غیر آزمایشی می باشد.

 

 


Rate this post

نویسنده مطلب admin


New Page 1

دوستان گرامی، به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و دورکاری کارشناسان نگاریک، پیگیری درخواست های شما از طریق تلگرام انجام خواهد شد.

دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان فنی و مهندسی

Call Now Button