پی ال اس (PLS)

این نرم افزار هم یک نرم افزار تحلیل و مدل سازی معادلات ساختاری می باشد و میتوان آنرا جزء دسته نرم افزارهایی همچون Amos,Lisrel,Spss و … نام برد.

 برتری این نرم افزار در میان دانشمندان و محققان به ۲ جهت می باشد:

 

۱٫ کاربرد این نرم افزار برای نمونه های کوچک

۲٫ دارا بودن مدل های اندازه گیری سازنده که میتواند به محققین در زمینه های روبرو شدن با داده های غیر نرمال کمک شایانی نماید.

 

دلایل استفاده از روش معادلات ساختاری پی ال اس (PLS – SEM) به شرح زیر است:

 حجم کم نمونه
 داده های غیر نرمال
 مدلهای اندازه گیری از نوع سازنده
 قدرت پیش بینی مناسب
 پیچیدگی مدل ( تعداد زیاد سازه ها و شاخص ها)
 تحقیق اکتشافی
 توسعه تئوری و نظریه
 استفاده از متغیرهای طبقه بندی شده
 بررسی همگرایی
 آزمودن تئوری و فرضیه
 آزمودن فرضیات شامل متغیرهای تعدیلگر


Rate this post

نویسنده مطلب admin